Trang chủ | Thư ngỏ | Tin tức sự kiện | Văn nghệ - Giải trí | Khám Phá Du Lịch | Gửi thư
TRANG CHỦ
 Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử và văn hoá
Tiềm năng DL & KT
Huyện ngày nay
 Bộ máy chính quyền
Huyện uỷ
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân huyện
Mặt trận tổ quốc
Chức năng nhiệm vụ
Điện thoại liên lạc
 Tin học
Thông tin
Kinh nghiệm
Tin học văn pḥng
Lập tŕnh
 Văn bản pháp quy
 Danh Mục Nông Sản
Gạo
Ngô
Khoai
Sắn
Đậu
Lạc
Mía tím
Mía trắng
Xoài
Cam
Mít
Bưởi
Nhăn
Địa chỉ đặt mua
Đánh giá website?
  Thông tin sơ sài
  Thông tin phong phú
  Giao diện ấn tượng
  Giao diện b́nh thường
Bầu chọn | Kết quả  
QUẢNG CÁO
THỐNG KÊ
 Lượt truy cập 323643 
 Trực tuyến
test - THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 - THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 -
Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY


Theo sơ đồ như sau:

cctc.jpg

ĐỊA CHỈ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Nhà riêng

1

 http://i772.photobucket.com/albums/yy2/yenthuyhoabinh/2.jpg

Đinh Quốc Liêm

Bí Thư Huyện uỷ

 

 

 

2

 Bùi Thị Thu

Phó bí thư thường trực Huyện uỷ

 

 

 

3

 Bùi Trung Kiên

Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

4

 

Bùi Văn Cung

Phó chủ tịch HĐND huyện

 

 

 

5

Bùi Thị Kim Cúc

Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

6

 Bùi Văn Hải

Phó chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

7

 Đinh Đức Thành

Thường trực HĐND huyện

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và để hoạt động của Văn pḥng Huyện uỷ ngày càng đi vào nền nếp, khoa học, đảm bảo phục vụ tốt công tác lănh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện uỷ, Văn pḥng Huyện uỷ xây dựng Quy chế làm việc như sau:

         PHẦN I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM CỦA

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điều 1:  Vị trí của Văn pḥng Huyện uỷ:

Văn pḥng Huyện uỷ là cơ quan chuyên môn, thuộc hệ thống của Ban xây dựng Đảng có chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Huyện uỷ tổ chức điều hành công việc lănh đạo của Đảng bộ huyện .

Điều 2 :  Chức năng Văn pḥng Huyện uỷ: Văn pḥng có hai chức năng chính là tham mưu và phục vụ.

1. Chức năng tham mưu:

a- Tham mưu BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện uỷ xây dựng và thực hiện chương tŕnh công tác, lịch làm việc; giải quyết, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong phạm vi cơ quan. Theo dơi các hội nghị của cấp uỷ, soạn thảo các báo cáo, thông tri, chỉ thị, nghị quyết và các loại văn bản khác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

b- Giúp cấp uỷ theo dơi, đôn đốc, kiểm tra việc chuẩn bị và tham gia thẩm định các đề án cũng như chuẩn bị các hội nghị của Cấp uỷ triệu tập.

c- Giữ mối liên hệ thường xuyên và tổ chức nắm thông tin, tổng hợp mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các hoạt động của các hội, đoàn thể và các địa phương, cơ quan ban ngành của huyện, kịp thời phục vụ sự lănh đạo của BCH, Ban Thường vụ, Thường Trực Thường vụ Huyện uỷ và báo cáo lên Văn Pḥng Tỉnh uỷ.

2. Chức năng phục vụ:

a- Đảm bảo các điều kiện việc làm của Thường thực Thường vụ Huyện uỷ, các Ban xây dựng Đảng cả về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xử lư các văn bản, công văn đi, đến kịp thời, chính xác, phục vụ tốt sự lănh đạo của BCH Đảng bộ huyện.

b- Được Thường trực Thường vụ Huyện uỷ uỷ quyền quản lư, điều hành, cân đối thu chi tài chính Đảng chặt chẽ, rỏ ràng, đúng nguyên tắc và luật định.

c- Quản lư tài liệu, văn kiện của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện theo quy định; bảo quản, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ tài liệu các văn kiện của Đảng. Đồng thời, in ấn, sao lục các văn bản của cấp uỷ, các Ban Đảng và của cấp trên kịp thời, chính xác.

d- Đảm bảo các yêu cầu trong quan hệ đối nội, đối ngoại của Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.

Điều 3 :  Nhiệm vụ của Văn pḥng Huyện uỷ:

1. Giúp BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Thường vụ Huyện uỷ xây dựng chương tŕnh công tác. Đây là nhiệm vụ tham mưu quan trọng đầu tiên của Văn pḥng, yêu cầu chương tŕnh công tác phải bao quát các nhiệm vụ lănh đạo trên các lĩnh vực:

a- Xây dựng chương tŕnh công tác toàn khoá của cấp uỷ là nhằm bố trí, ấn định các hoạt động của BCH Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ, dự thảo các quyết định lănh đạo Huyện uỷ, dự kiến các cuộc họp của BCH trong toàn khoá.

b- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng chương tŕnh công tác quư, 6 tháng, năm tŕnh ra cuộc họp BCH. Đồng thời, xây dựng chương tŕnh công tác tháng, lịch công tác tuần bảo đảm sự lănh đạo điều hành xuyên suốt của Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.

c- Xác định thời gian, địa điểm, nội dung các cuộc họp, các buổi làm việc. Các cuộc giao ban của các đồng chí Thường trực Thường vụ Huyện uỷ, các công việc phải giải quyết hàng ngày và thời gian dự pḥng để giải quyết công việc đột xuất, phát sinh.

2. Văn pḥng Huyện uỷ giúp cấp uỷ thực hiện đúng quy chế làm việc thông qua các nhiệm vụ về xây dựng chương tŕnh, tổ chức hội nghị, ra quyết định ... Văn pḥng giúp Ban Thường vụ trực tiếp là giúp các đồng chí Thường trực Thường vụ Huyện uỷ tổ chức làm việc theo đúng quy chế.

3. Giúp BCH, Thường trực Thường vụ tiếp nhận thư từ, tiếp dân (theo quy chế đơn thư, tiếp dân của Văn pḥng cấp uỷ) nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gởi tới Cấp uỷ.

4. Giúp Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ theo dơi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.

5. Làm tốt công tác thông tin tổng hợp, thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin phục vụ sự lănh đạo của cấp uỷ; thực hiện chế độ báo cáo và thông báo, thông tin kịp thời, đúng đối tượng, khách quan và trung thực.

6. Chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của Văn pḥng Tỉnh uỷ; có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các cấp uỷ trực thuộc Đảng bộ huyện.

7. Chủ tŕ phối hợp với Văn pḥng HĐND&UBND, UBMTTQVN huyện, Thường trực Ban Dân vận, Pḥng thống kê huyện trong việc nắm thông tin và xử lư các thông tin về kinh tế - xă hội, AN - QP, lịch công tác và điều phối tham mưu thống nhất.

8. Chủ tŕ và phối hợp các Ban Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh cơ quan trong việc xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, cơ quan văn hoá.

PHẦN II
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PH̉NG HUYỆN UỶ

Điều 4:   Quy định chung:

1. Tổ chức, bộ máy Văn pḥng cấp uỷ cần phải tinh gọn, chất lượng, gồm những cán bộ có phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng. Có ư thức tổ chức kỷ luật, đặc biệt là ư thức pḥng gian bảo mật, trung thực, khiêm tốn. Có năng lực tham mưu, tổ chức điều hành công việc, có kiến thức và nghiệp vụ về công tác Văn pḥng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2. Cán bộ, lănh đạo Văn pḥng làm việc theo chế độ thủ trưởng, có bộ phận chuyên môn nghiệp vụ riêng và theo sự hướng dẫn của Văn pḥng Tỉnh uỷ. Trách nhiệm và quyền hạn của từng cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phải được phân công cụ thể, đủ khả năng tham mưu, phục vụ tốt cho cấp uỷ.

Điều 5:  Bộ máy biên chế và nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổng biên chế của Văn pḥng Huyện uỷ không quá 13 người.

a- Lănh đạo Văn pḥng gồm:  01 Chánh Văn pḥng và 01 Phó Văn pḥng.

b- Các bộ phận công tác thuộc Văn pḥng:
- Bộ phận Nghiên cứu tổng hợp.
- Bộ phận Văn thư - Lưu trữ.
- Bộ phận Công nghệ thông tin - Cơ yếu.
- Bộ phận Tài chính - Hành chính quản trị.

2. Chánh Văn pḥng phụ trách chung:

a- Giúp cấp uỷ bố trí chương tŕnh công tác, lịch tuần; chuẩn bị các hội nghị; kết hợp giữa công tác đảng và chính quyền, đoàn thể (cụ thể là phối hợp thống nhất và thông suốt các hoạt động của ba Văn pḥng và các Ban xây dựng Đảng). Được tham gia các cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện uỷ, hội nghị BCH  Đảng bộ huyện và giao ban của Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.

b- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Văn pḥng. Trực tiếp dự thảo các văn bản theo quy định; kư các văn bản của Văn pḥng ban hành hoặc các văn bản khác khi được uỷ quyền của Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.

c- Được uỷ quyền của Thường trực Thường vụ Huyện uỷ làm chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lư, điều hành tài chính của cơ quan Huyện uỷ. Bố trí, sắp xếp, hướng dẫn và tiếp đón ban đầu khách đến liên hệ làm việc với Thường trực Thường vụ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

3. Phó Văn pḥng:  trực tiếp phụ trách bộ phận tổng hợp:

Chỉ đạo một số công việc được phân công; thay mặt, giải quyết công việc khi Chánh Văn pḥng đi vắng và kư thay các văn bản được quy định. Chịu trách nhiệm tổng hợp, nắm thông tin, số liệu, kết quả các mặt công tác đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời, phục vụ yêu cầu lănh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Được dự các cuộc họp của Ban Thường vụ, Thường trực Thường vụ Huyện uỷ và các Hội nghị Huyện uỷ mở rộng.

4. Cán bộ, chuyên viên nghiên cứu tổng hợp:

Được phân công theo dơi, nghiên cứu tổng hợp theo từng lĩnh vực (khối) như sau:
a- Khối xây dựng Đảng, đoàn thể.
b- Khối nội chính.
c- Khối kinh tế.
d- Khối văn hoá - xă hội.
Theo nhiệm vụ được phân công cụ thể, từng cán bộ chuyên viên có trách nhiệm tập trung nghiên cứu, nắm bắt và xử lư thông tin kịp thời phục vụ Chánh và Phó Văn pḥng tổng hợp, tham mưu sự lănh đạo của Cấp uỷ. Cán bộ chuyên viên nghiên cứu tổng hợp được dự các cuộc họp, Hội nghị mở rộng của Huyện uỷ.

5. Bộ phận Tài chính - Hành chính quản trị:

a- Tài chính:

- Nắm vững nguyên tắc, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về tài chính - kế toán, thống kê dự toán thu chi ngân sách của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quản lư thu chi đảng phí các cơ sở trực thuộc. Thanh quyết toán kịp thời, sổ sách chứng từ hợp lệ đúng nguyên tắc, báo cáo tài chính đúng kỳ hạn.
- Giữ kho tiền mặt của cơ quan, quản lư chặt chẽ, rơ ràng quỹ tiền mặt; cấp phát đúng chế độ.
- Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản của cơ quan, tổng hợp báo cáo lên trên theo quy định hàng năm.

b- Quản trị hành chính:

- Kết hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên cơ quan. Đảm bảo các chế độ hội nghị, tiếp khách của Cấp uỷ. Mua sắm, tu bổ trụ sở làm việc, điều kiện phương tiện làm việc của Thường trực Thường vụ, các Ban xây dựng Đảng và quản lư tài sản của cơ quan.
- Quản lư pḥng khách của cơ quan, bố trí nơi ăn, nghỉ của khách đến làm việc cần ăn, nghỉ tại cơ quan. Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách của cơ quan đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ. Quản lư và mua sắm các phương tiện dụng cụ nhà ăn đầy đủ; khu vực bếp, nhà ăn phải sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh.

c- Nhân viên công vụ, lái xe và bảo vệ cơ quan:

- Đối với bảo vệ: Giữ an toàn khu vực cơ quan; tu sửa trồng và chăm sóc vườn hoa cây cảnh của cơ quan; thường trực và bảo vệ ban đêm trong cơ quan.
- Đối với lái xe: Quản lư, bảo vệ xe và lái xe an toàn, sạch sẽ; tu bổ và sửa chữa xe thường xuyên; chuẩn bị đầy đủ xăng dầu, phục vụ nhu cầu công tác của Thường trực Thường vụ và lănh đạo Ban, cơ quan.
- Đối với công vụ:
+ Chuẩn bị nước uống các hội nghị do cấp uỷ triệu tập, nước uống cho cơ quan và tiếp tân khi khách đến làm việc với Thường trực Thường vụ Huyện uỷ.
+ Quản lư, bảo quản vệ sinh hội trường, pḥng họp của cơ quan, chung quanh cơ quan. Phục vụ chè nước, vệ sinh pḥng của Thường trực Thường vụ và các pḥng họp, pḥng khách cơ quan.

6. Bộ phận văn thư - lưu trữ:

- Xử lư các công văn đi đến hàng ngày, tiếp nhận và phân phối công văn, báo chí đến, chuyển công văn đi theo quy tŕnh.
- Quản lư con dấu và các giấy tờ khác, giữ ǵn an toàn các tài liệu mật của Đảng và cơ quan.
- Đảm bảo việc đánh máy, in ấn, sao lục các tài liệu, văn bản của Huyện uỷ, các Ban Đảng Huyện uỷ và các văn bản của cấp trên kịp thời, đúng với quy định hướng dẫn của cấp trên.
- Sắp xếp, chỉnh lư tài liệu lưu trữ ngăn nắp, khoa học, đúng các yêu cầu theo quy định Trung ương, đảm bảo cho việc sử dụng tài liệu lâu dài và sưu tầm khi cần.
- Hướng dẫn các chi (đảng) bộ trực thuộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  huyện, TTBDCT huyện và các tổ chức chính trị xă hội lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.

7. Bộ phận Công nghệ thông tin - Cơ yếu:

- Khai thác, quản lư mạng chặt chẽ, cập nhật thông tin trên mạng diện rộng đảm bảo thông tin hai chiều phục vụ tốt sự lănh đạo của Cấp uỷ. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng máy vi tính trong cán bộ, công chức cơ quan. Duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị kỹ thuật theo đúng yêu cầu.
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc yêu cầu của ngành quy định trong hoạt động Cơ yếu. Tổ chức trực đúng chế độ, đảm bảo thông tin chuyển tải thông suốt, an toàn, bảo mật, phục vụ kịp thời sự lănh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thường vụ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và của cấp trên.

8. Ngoài những nhiệm vụ được quy định cụ thể trên đây, khi cần thiết Chánh Văn Pḥng điều hành và phân công tham gia vào các nhiệm vụ chung.

 Điều 6:  Quan hệ công tác của Văn pḥng Huyện uỷ:

1. Văn pḥng Huyện uỷ chịu sự lănh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Huyện uỷ; Chánh Văn pḥng chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác của Văn pḥng Huyện uỷ. Phó Văn pḥng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn pḥng về những công tác được phân công.

2. Văn pḥng Huyện uỷ chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ công tác Văn pḥng của Văn pḥng Tỉnh uỷ và giữ mối liên hệ thường xuyên trong công tác thông tin báo cáo của BCH và Ban Thường vụ Huyện uỷ với Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Điều 7:  Tổ chức thực hiện:

- Cán bộ, công nhân viên Văn pḥng Huyện uỷ quán triệt quy chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung quy chế.
- Những cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt sẽ biểu dương khen thưởng nếu vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ xem xét xử lư.
- Trong quư tŕnh thực hiện có những vấn đề vướng mắc sẽ thảo luận điều chỉnh bổ sung phù hợp.

TIN TỨC
Thị trường thời trang mùa Thu ở Ḥa B́nh
Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính huyện Yên Thủy
Quy chế về chuyển giao và quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước sau đầu tư trên địa bàn huyện Yên Thủy
Đặc điểm về điều kiện tự nhiên của huyện
Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tiếp xúc cử tri huyện Yên Thủy
Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện
Nghị quyết thông qua đề án thành lập tổ dịch vụ thực hiện thu gom, lưu giữvận chuyển và xử lư rác thải trên địa bàn huyện
Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2009 tại UBND thị trấn Hàng Trạm
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Công thương
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng NN&PTNT
Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra huyện
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên và môi trường
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tư pháp
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Văn hóa và Thông tin
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Y tế
Thành lập trường Trung học cơ sở và Tiểu học Xã Lạc Sỹ
Tình hình phát triển KTXH, an ninh quốc phòng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2009
Thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2009
T́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2009
Yên Thuỷ triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009 theo Quyết định 167/QĐ-TTg của TTg Chính phủ
Giá bán lẻ một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường TT Hàng Trạm
Chỉ thị về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2009
Quy chế quản lư, cung cấp thông tin trên Website Yên Thuỷ
Quy chế về đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất những khu quy hoạch đất ở trên địa bàn huyện
Quy định về vị trí, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của pḥng Tài chính kế hoạch
Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Văn pḥng HĐND&UBND huyện
Nội quy, mức thu lệ phí, quy định thủ tục hồ sơ, lịch tiếp nhận và trả kết quả của trung tâm giao dịch hành chính "một cửa"
T́nh h́nh và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xă hội năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế xă hội năm 2010
Kết quả hoạt động năm 2009; phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của HĐND huyện Yên Thuỷ khoá XVII
Kết quả kiểm tra, giám sát t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, và các Nghị quyết của HĐND huyện năm 2009
Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Yên Thuỷ khoá XVII
Kết quả kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII
Nghị quyết về chương tŕnh giám sát của HĐND huyện năm 2010
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2010
Chỉ thị về việc tăng cường công tác đăng kư và quản lư hộ tịch trên địa bàn huyện
Hội nghị gặp mặt đầu xuân Canh Dần năm 2010
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - xă hội, Quốc pḥng - an ninh Quư I và phương hướng nhiệm vụ Quư II năm 2010
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/HU ngày 09/3/2010 của Huyện uỷ về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đ́nh
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp bàn giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2011 – 2015
Quyết định ban hành quy định về soạn thảo, tŕnh kư và quản lư văn bản hành chính huyện Yên Thuỷ
Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng xây dựng Văn hoá công sở và hiệu quả sử dụng thời gian làm việc
Giá vật liệu xây dựng chính tại trung tâm huyện Yên Thuỷ tháng 7 năm 2010
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thuỷ khoá XVIII tŕnh Đại hội Đảng bộ khoá XIX nhiệm kỳ 2010 - 2015
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thuỷ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 - 2015
Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX Đảng bộ huyện Yên Thủy nhiệm kỳ (2010 - 2015)
Chỉ thị triển khai thực hiện pḥng và chống tác hại của thuốc lá
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà B́nh lần thứ XV
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xă hội, Quốc pḥng - An ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010
Nghị quyết về chương tŕnh kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Thủy năm 2010
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2011
Nghị quyết thông qua chủ trương quy hoạch cụm công nghiệp huyện Yên Thủy giai đoạn 2010-2020
Nghị quyết thông qua chủ trương quy hoạch các điểm khai thác, sản xuất VLXD trên địa bàn
Nghị quyết thông qua chủ trương quy hoạch mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Hàng Trạm
Thông báo giá VLXD chính tại trung tâm huyện Yên Thủy tháng 12 năm 2010
Nghị quyết về thông qua chủ trương quy hoạch xây dựng các điểm thu gom, xử lư rác thải trên địa bàn
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Yên Thủy
Uỷ ban Bầu cử của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Thuỷ
Yên Thuỷ thiết thực hưởng ứng CVĐ “V́ người nghèo”
Yên Thủy: Đặt nền móng cho CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
T́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quư I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quư II năm 2011
Giá vật liệu xây dựng chính tại huyện Yên Thủy tháng 5 năm 2011
Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Yên Thuỷ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Yên Thủy: Có thêm 120 kỹ sư kinh tế nông nghiệp
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về t́nh h́nh triển khai dự án của Tập đoàn BTG Slovensko
Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Báo cáo t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xă hội năm 2011
Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương tŕnh hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Yên Thủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xă hội, Quốc pḥng - An ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2011
NGHỊ QUYẾT CÔNG NHẬN BỔ SUNG THƯ KƯ KỲ HỌP HĐND HUYỆN YÊN THUỶ
NGHỊ QUYẾT
NGHỊ QUYẾT
BÁO CÁO
BÁO CÁOT́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xă hội tháng 7 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2012
THÔNG BÁO Giá vật liệu xây dựng chinh tại huyện Yên Thuỷ tháng 8 năm 2012
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VÀ NHÂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2012
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍNH TẠI HUYỆN YÊN THUỶ THÁNG 09 NĂM 2012
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍNH TẠI HUYỆN YÊN THUỶ THÁNG 10 NĂM 2012
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2012
THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2012 TẠI HUYỆN YÊN THỦY TỈNH H̉A B̀NH
THÔNG BÁO (Hội đồng xét tuyển GV, NV giáo dục năm 2012)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013
T̀M KIẾM THÔNG TIN
QUẢNG CÁO
Bản quyền thuộc về UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THUỶ - TỈNH HOÀ B̀NH
Địa chỉ: Thị Trấn Hàng Trạm - Huyện Yên Thuỷ - Tỉnh Hoà B́nh
ĐT: 0218 3 864 132 - 0218 3 864 142     Fax: 0218 3 864 132

Thiết kế bởi: tranglinh.vn